ORDLØST
119 digtere i Dansk Forfatterforening

SBN: 978-87-993148-0-5
Udgiver: forlaget ORDLØST, 2009
Redaktion: Lonni Krause og Kenneth Krabat på vegne af Lyrikgruppen i Dansk Forfatterforening
Størrelse og format: 20MB, ukrypteret pdf
Sider: 1045, heraf ca. 900 sider tekst udvalgt af digterne selv.
Illustrationer: 46, produceret til tekst efter eget valg.
Pris: Gratis til download, fra digtere, illustratorer og redaktører til dig
©: Rettigheder for brug forbeholdes, som angivet i bogen.

Klik på ebogens omslag til venstre (20MB tager et par minutter at hente), eller højreklik (Windows)/ctrl+klik (Mac) og "gem til disk". Loader den ikke? Klik hér.

Indledning. Efterskrift.

Om ebogslæsere: 1, Generelt om ebøger
(2, Typer og formater, og 3, Lav en ebog, kommer i 2009)

Køb en ebogslæser i DK: (beBook)

 

Efterskrift fra bogen:

Mange har spurgt til historien bag antologien, og nu kan det afsløres, at den blev til på direkte opfordring fra Carina Christensen, vores nuværende kulturminister.

Man kan udtrykke det sådan, at det var gået op for Carina Christensen, eller hendes embedsmænd, at noget måtte gøres for at vende den katastrofale kulturelle arv efter fodboldministeren, kaldet Brian Mikkelsen.

Dansk Forfatterforenings Lyrikgruppe var derfor kaldt i samråd i Kulturministeriet med formålet at afdække digternes erfaringer med at smutte de langsomme kunstudtryk tilbage i offentlighedens bevidsthed på en sober måde. Vi opponerede ikke på forhånd mod begrebet.

Under samtalen, der kom så vidt omkring, at alle smilede, så Carina Christensen pludselig begejstret rundt på Deres udsendte: "Hvorfor ikke samle alle digterne i Dansk Forfatterforening i én antologi - så man kan se de mange forskellige udtryk, formvalgene, tematikkerne, og de forskellige aldres udtryk, som måske ikke alle tilhører modernismen, men trods alt repræsenterer næsten 100 års liv i Danmark?" (DFFs ældste digter er fra 1921).

Og hun fortsatte, tydeligt inspireret af Deres udsendtes begejstring over idéen og med direkte reference til den forudgående samtale: "Og så skal I da lave det som en digital antologi, en gratis digital antologi - det er da vist ikke gjort i nogen lignende målestok før, eller overhovedet? Skolerne vil elske det. Økonomerne vil elske det. Og mediernes bogredaktioner, anmeldere og forlag og andre bibliofile vil løbe skrigende væk, men det går nok alligevel med dét! Det skal I da gøre!"

Grundet diskussionen om den langsomme kunsts svære vej til­bage til den brede offentlighed var der desværre ikke tid til at gå i dybden med naturligt affødte spørgsmål som: Hvordan skal nu digitale digtere kunne honoreres under den nuværende biblioteks­ordning, hvordan skal rapportering til CopyDan af brug af digitale værker i undervisningen foregå, hvordan vil digitale værkers udlån via biblioteket blive registreret, og vil et digitalt værk, som linkes via bibliotek.dk, kunne siges at indgå i den nationale bogbestand, når bibliotek-afgiftsordningen ikke er gearet til at betale for brugen af digitale værker, samt mange andre lignende og vigtige konsekvenser.

Men siden den Digitale Antologi således har patronage*1 hos selveste kulturministeren, regner vi da bestemt med, at spørgsmålene vil løse sig inden længe - og i hvert fald senest, når biblioteks-afgiften i 2010 atter skal forhandles. Om ikke andet er det betryggende at tænke på, at Carina Christensen overhovedet ikke berørte spørgsmålet om statsinstitutionel linkning til beskyttede kunstværker - det må således formodes, at hun for alt i verden blot ønsker kunsten rundspredt og at spørgsmålet om offentlig honorering af digitale kunstværker skulle tages op igen, når det blev aktuelt.

Det er det så blevet igen.

kenneth krabat
(ex)-formand for digterne i Dansk Forfatterforening 2008-09

*1 Ironi, beklager... :-D


Kontakt til Lyrikgruppen i Dansk Forfatterforening. Indmeldelseskriterier ses på hjemmesiden.

ORDLØST på Facebook